İŞ GÜVENLİĞİ UYARI ETİKETLERİ 

İş  

sağlığı  

ve  

güvenliği;  

işin  

yapılması  

sırasında  

iş  

yerindeki  

fiziki  

çevre  

şartları  

sebebiyle  

işçilerin  

maruz  

kaldıkları  

sağlık

sorunları  

ve  

mesleki  

risklerin  

ortadan  

kaldırılması  

veya  

azaltılması  

ile  

ilgilenen  

bilim  

dalıdır.  

Bir  

kuruluşun  

gerçekleştirdiği

faaliyetlerden  

etkilenen  

tüm  

insanların  

(çalışanların,  

geçici  

işçilerin,  

alt  

yüklenici  

çalışanlarının,  

ziyaretçilerin,  

müşterilerin

ve  

işyerindeki  

herhangi  

bir  

kişinin)  

sağlığına  

ve  

güvenliğine  

etki  

eden  

faktörleri  

ve  

koşulları  

inceleyen  

bilim  

dalı  

olarak

tanımlanmaktadır.

1

.

İşyerlerinde  

işin  

yürütülmesi  

ile  

ilgili  

olarak  

oluşan  

tehlikelerden,  

sağlığa  

zarar  

verebilecek  

şartlardan  

korunmak  

ve

daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar.

2

.

Genel   

anlamda,   

hem   

çalışanları   

korumayı   

(İş   

Güvenliği),   

hem   

de   

bütün   

işletmenin   

ve   

üretimin   

güvenliğini,   

yani

etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.

3

.

İşyerinde  

çalışan  

işçilerin  

sağlığını  

ve  

iş  

güvenliğini  

sağlamayı,  

bir  

başka  

ifadeyle,  

işyerinde  

doğabilecek,  

iş  

kazası  

ve

meslek  

hastalıkları  

gibi  

her  

türlü  

riske  

karşı  

gerekli  

tedbirleri  

almayı,  

bu  

husustaki  

şartları  

yerine  

getirmeyi,  

bu

hedefleri  

yerine  

getirmeye  

yardımcı  

olabilecek  

araç-  

gereçlerin  

noksansız  

bulundurulmasını  

öngören,  

genelde  

bunların

uygulanmasından  

işverenin  

sorumlu  

tutulduğu  

ve/fakat  

işçilerin  

de,  

öngörülen  

tedbirlerle  

ilgi  

olarak  

usul  

ve  

şartlara

uymalarını isteyen bir kavramdır.

ADRES : AGG REKLAM ETİKET VE TANITIM HİZMETLERİ Huzur Mh. Eda Sk. No:2 B4 Blok D:4   Arıkent Sitesi                                                             Narlıdere - İZMİR
İLETİŞİM :
Copyright © 2019  AGG REKLAM ETİKET VE TANITIM HİZMETLERİ
SOSYAL AĞLAR
0 (232) 239 60 54 0 (533) 058 42 44

İŞ GÜVENLİĞİ

UYARI ETİKETLERİ 

İş  

sağlığı  

ve  

güvenliği;  

işin  

yapılması  

sırasında  

iş  

yerindeki  

fiziki  

çevre

şartları   

sebebiyle   

işçilerin   

maruz   

kaldıkları   

sağlık   

sorunları   

ve   

mesleki

risklerin  

ortadan  

kaldırılması  

veya  

azaltılması  

ile  

ilgilenen  

bilim  

dalıdır.

Bir   

kuruluşun   

gerçekleştirdiği   

faaliyetlerden   

etkilenen   

tüm   

insanların

(çalışanların,   

geçici   

işçilerin,   

alt   

yüklenici   

çalışanlarının,   

ziyaretçilerin,

müşterilerin  

ve  

işyerindeki  

herhangi  

bir  

kişinin)  

sağlığına  

ve  

güvenliğine

etki     

eden     

faktörleri     

ve     

koşulları     

inceleyen     

bilim     

dalı     

olarak

tanımlanmaktadır.

1

.

İşyerlerinde   

işin   

yürütülmesi   

ile   

ilgili   

olarak   

oluşan   

tehlikelerden,

sağlığa  

zarar  

verebilecek  

şartlardan  

korunmak  

ve  

daha  

insanî  

bir  

ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar.

2

.

Genel  

anlamda,  

hem  

çalışanları  

korumayı  

(İş  

Güvenliği),  

hem  

de  

bütün

işletmenin   

ve   

üretimin   

güvenliğini,   

yani   

etraftakilerin   

ve   

çevrenin

korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.

3

.

İşyerinde   

çalışan   

işçilerin   

sağlığını   

ve   

iş   

güvenliğini   

sağlamayı,   

bir

başka  

ifadeyle,  

işyerinde  

doğabilecek,  

iş  

kazası  

ve  

meslek  

hastalıkları

gibi  

her  

türlü  

riske  

karşı  

gerekli  

tedbirleri  

almayı,  

bu  

husustaki  

şartları

yerine   

getirmeyi,   

bu   

hedefleri   

yerine   

getirmeye   

yardımcı   

olabilecek

araç-  

gereçlerin  

noksansız  

bulundurulmasını  

öngören,  

genelde  

bunların

uygulanmasından   

işverenin   

sorumlu   

tutulduğu   

ve/fakat   

işçilerin   

de,

öngörülen  

tedbirlerle  

ilgi  

olarak  

usul  

ve  

şartlara  

uymalarını  

isteyen  

bir

kavramdır.

İLETİŞİM :
0 232 239 6054
0 533 058 4244
Copyright © 2019 AGG Reklam Etiket ve Tanıtım Hizmetleri
ADRES : AGG REKLAM ETİKET VE TANITIM HİZMETLERİ Huzur Mh. Eda Sk. No:2 B4 Blok D:4 Arıkent Sitesi          Narlıdere / İZMİR
SOSYAL AĞLAR
AGG REKLAM ETİKET VE TANITIM HİZMETLERİ
0 533 058 42 44 
0 533 058 42 44
AGG REKLAM ETİKET VE TANITIM HİZMETLERİ